با ما همراه باشید

شعر امروز

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/2

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/

  1. از شعر دختری با گوشوارۀ مروارید

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ بخش 2

 

2) از شعر اخراج

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ بخش 2

 

3) از شعر نقل مکان

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ بخش 2

 

4) از شعر داوودی‌ها

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ بخش 2

 

5) از شعر قهرمان قلابی

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ بخش 2

 

6) از شعر هژمونی

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ بخش 2

 

7) از شعرِ ناگهان

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ بخش 2

 

8) از شعر اخراج

 

9) از شعر تعویق

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسا

10) از شعر نقل‌مکان

 

11) از شعری برای روسپیان

آیدا گلنسایی کافه کاتارسیس شعری برای روسپیان

 

12) از شعر هم‌تاریکی

آیدا گلنسایی کافه کاتارسیس شعر همتاریکی

 

13) از شعر دختری با گوشوارۀ مروارید

 

14) از شعر توهم توطئه

 

15) از شعرِ ستاره‌های ساختگی

 

16) از شعر داوودی‌ها

 

17) از شعر وجه اشتراک

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

 

18) از شعر مرثیه (برای مریم میرزاخانی)

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

19) از شعر مرثیه

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسای

20) از شعر نافراموشی

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

21) از شعر اخراج

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

22) از شعر اخراج

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

23) از شعر هم‌تاریکی

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

24) از شعر هم‌تاریکی

 

25) از شعر مرثیه

تولد مریم میرزاخانی

 

26) از شعر میرا

 

27) از شعر داوودی‌ها

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ 4

 

28) از شعر تعویق

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی/ بخش 2

 

29) از شعر لورازپام 2

 

30) از شعرِ با برادرانِ کارامازوف

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

31) از شعر نقل‌مکان

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

32) از شعر نقل‌مکان

عکس‌نوشته‌های اشعار آیدا گلنسایی

 

مطالب بیشتر

  1. آیین دفاع از رساله دکتری آیدا گلنسایی
  2. معرفی مجموعه شعر کافه کاتارسیس
خرید آنلاین کتاب سماع در سنگستان
خرید آنلاین کتاب کافه کاتارسیس

برترین‌ها