با ما همراه باشید

معرفی آثار

 مجموعه شعر سپید کافه کاتارسیس

کافه کاتارسیس

🔵”کافه کاتارسیس” سروده ی آیدا گلنسایی،
اثری متشکل از بیست و سه شعر بلند است.

 

ویژگی‌های مجموعه شعر کافه کاتارسیس

 

🔹کاتارسیس لغتی یونانی است که ارسطو در مورد تراژدی به کار برد،

او معتقد بود تراژدی روح را به کاتارسیس یا پالایش و صیقل یافتگی می رساند

بعدها زیگموند فروید از این کلمه در روانکاوی تحلیلی استفاده کرد.

🔹 در کافه کاتارسیس نیز با انسانی روبرو می‌شویم که کاملا انسان است

و از مواجهه با تاریکی هایش بیمی ندارد اما نهایتا تسلیم آن نمی‌شود

و دچار نوعی جنون ِ امید است.

🔹از ویژگی های این کتاب وجود آشنایی زدایی و برجسته سازی‌های دایمی

و قدرت غافلگیری بالای مخاطب است.

هرکدام از بندها از تخیل و عاطفه ی منحصر بفردی برخوردارند.
شاعر در این سروده ها حرف نمی زند و شعر را تا شعار پایین نمی کشد

بلکه با کلمات نقاشی می‌کند یا به گفته‌ی الیوت حرف‌هایش را اجرا می‌کند.

🔹از نظر زبان این مجموعه ضمن برخورداری از زبان پرخون و جاندار کلاسیک

توانایی خویش را در احضار کلمات جدید نشان می دهد.
او هرجا فضاسازی شعر اجازه داده کلماتی را که پیشتر در شعر استفاده نشده

آورده است.

🔹شاعر این مجموعه به وزن و نوعی هماهنگی معتقد است

و مخاطب آن را دارای آهنگی خاص خواهد یافت.

🔹از نظر فرم آنچه بسیار در این مجموعه حائز اهمیت است

به انسجام رساندن بندهای مختلف و متنوع این سروده هاست،

شاعر در این سروده ها موفق شده از محتوا به فرم برسد

و در تمام سروده ها روحی کلی بر کثرت بندها حاکم است

یعنی فرم از کثرت به وحدت می رسد.

🔹مسئله ی حائز اهمیت دیگر در این مجموعه

ادامه دادن به مکتب مونث است.

در این سروده ها شاعر زن جنسیت خود را نشان می دهد

و از روزن زنانگی به جهان می نگرد.

او با جنس خود بیگانه نیست و می خواهد از حصار محدود هنجارها بیرون بیاید.

🔹از نظر محتوا شاعر به این مسائل نگاهی عمیق داشته

و تعقل خویش را با تخیلی همراه ساخته است.
بیان تنهایی وجودی و ادامه دادن با وجود یأس، طلاق عاطفی و زندگی گسسته،

نجات بخشی ِ عشق ممنوع، لزوم روبرویی صادقانه با تاریکی های وجود،

اضطراب مواجهه با زوال و ستایش سالخوردگی،

توصیف عشق آنارشیست‌گون ، اعتراض به کار کودکان،

همدلی و همدردی با انسان وحشت زده ی معاصر

و درنهایت امید به هژمونی رنگین کمان.

🔹طراحی جلد کتاب نیز بازتاب محتوای آن است.

کودکی بیمار با یک ماهی در سطل

در لحظه ی سقوط به آبشار نشان داده شده

که دیالکتیک مرگ و زندگی را بیان می کند.

🔹این مجموعه شعر

برای ادای احترام به زندگی‌های الهام بخش و اثرگذار

به پرفسور مریم میرزاخانی تقدیم شده است.

شعرهایی از مجموعه‌ی کافه کاتارسیس
  1. اخراج
  2. دختری با گوشواره‌ی مروارید
  3. شعری برای روسپیان