با ما همراه باشید

از دنیای نقاشی

الهام اعتمادی: آیکونولوژی در هنر ایرانی

الهام اعتمادی: آیکونولوژی در هنر ایرانی
الهام اعتمادی: آیکونولوژی در هنر ایرانی

الهام اعتمادی: استاد تاریخ هنر؛ عضو هیأت علمی گروه هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. او دکتری خود را در رشته تاریخ هنر از دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک دریافت کرده است. مطالعه در حوزه شمایل‌شناسی و نیز نقاشی دوره قاجار ایران از حیطه‌های تخصصی فعالیت‌های پژوهشی اوست.

منبع: cafesarv

مطالب بیشتر

  1. محمدمنصور هاشمی: شارل بودلر و جنون هوشیاری
  2. محمدمنصور هاشمی: مارسل پروست و فانوس جادویی زمان
  3. محمدمنصور هاشمی: پنج اقلیم حضور و نسبت ما با آن‌ها
  4. رأفت صراف زنی که در 84 سالگی به دنیای نقاشی روی آورد
  5. ادوارد لئون کورتس: من از و برای نقاشی زاده شدم
  6. نگاهی به زندگی و آثار رامبرانت
  7. گشتی در نقاشی‌های علی اکبر صادقی
  8. نگاهی به نقاشی‌های گوستاو کوربه
  9. زندگی و آثار ادگار دگا

برترین‌ها