با ما همراه باشید

موسیقی محلی

قطعۀ شنیدنی و گوش‌نواز «والس نوروزی»

قطعۀ شنیدنی و گوش‌نواز «والس نوروزی»

قطعهٔ «والس نوروزی» که در سریال خاتون اجرا شده و بسیار گوش‌نواز و شنیدنی است. 

بهار ایسه، سوار ایسه، می نازنین خورشید
اسب نوروزه یوهو
خوشم خوشم کی دیو زم بنه سرا پا جیر
دل باز پیروزه یوهو
بیا بزن به جام من تی جام واهال پارساله سوزا یوهو
سوز سرما بوشو، غم به یک جا بوشو، پا بکوبیم یاران
تره ببه فرخنده تازه سال، مره هم
تره بمانه خوشی و اقبال، مره هم
تره بایه شادی در همه حال، مره هم
به همه یاران به کس و کاران
خورّم به روزگاران
هفت‌سین ور رو به آیینه خوشتر درم من
شمع و جمع و جام زرینه خوشتر درم من
عیدی از اون مهر گنجینه خوشتر درم من
نو گوله کش شمه، صاف و بی‌غش گمه
صد سال به از سالان

برترین‌ها