با ما همراه باشید

کلاسیک‌خوانی

حنیف افخمی ستوده: بیهقی‌خوانی

حنیف افخمی ستوده: بیهقی‌خوانی

 

حنیف افخمی ستوده: دارای دکتری ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او در سال ۱۳۹۳ از رساله خود با عنوان بازاندیشی بلاغت دفاع کرده است. از جمله مقالات منتشر شده اوست: تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره های مفهومی؛ «را»ی اضافی/ ملکی؛ عبدالقاهر جرجانی و دیدگاههای نوین در نقد ادبی؛ نهاد ادبی.

منبع: cafesarv

 
مطالب بیشتر

برترین‌ها