با ما همراه باشید

شعر امروز

قیصر امین‌پور شاعری که عشقِ مجسم بود…

قیصر امین‌پور شاعری که عشقِ مجسم بود...

قیصر شاعری که عشقِ مجسم بود…

(به مناسبت زادروز قیصر امین‌پور)

دانلود آهنگ

قطار می‌رود
تو می‌روی
تمام ایستگاه می‌رود

و من چقدر ساده‌ام
که سال‌های سال
در انتظار تو
کنار این قطارِ رفته ایستاده‌ام
و همچنان
به نرده‌های ایستگاه رفته
تکیه داده‌ام!

منبع

دستور زبان عشق

قیصر امین‌پور

نشر مروارید

برترین‌ها