با ما همراه باشید

پیرامونِ ادبیات کلاسیک

خدمات دکتر ناهید نوروزی در دانشگاه بلونیا

خدمات ارزشمند دکتر ناهید نوروزی در دانشگاه بلونیای ایتالیا

خدمات دکتر ناهید نوروزی در دانشگاه بلونیا

خدمات ارزشمند دکتر ناهید نوروزی در دانشگاه بلونیای ایتالیا

با وجود اینکه خواجو در خود ایران شاعر کاملا شناخته‌شده‌ای نیست، بانوی ادیب، دکتر ناهید نوروزی یک اثر او را به ایتالیایی ترجمه موزون کرده و انتشارات میمزیس (‏۲۰۱۶‏)، از مجموعه سیمرغ (به مدیریت پروفسورانتونیو پانائینو) در ‏۴۰۰‏ ص عهده‌دار چاپش شده است. با توجه به اهمیت این کار، کارلو ساکونه (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا) در نوشتاری با عنوان «طلایه‌دار مطالعات خواجوشناسی در خارج از ایران» به معرفی این اثر پرداخته که پیش از مقاله بلند دکتر نوروزی، بخشهایی از آن را می‌خوانیم:

ناهید نوروزی، مقیم ایتالیا، دکتر مطالعات ادبی، تاریخی و لغت‌شناسی (فیلولوژیکی) و مدرس زبان فارسی در دانشگاه بلونیاست و در همان دانشگاه در انجمن مطالعات و تحقیقاتِ اروپاـ آسیایی همکاری دارد. وی سردبیر سالنامه دو زبانه دفترهای میخانه و نیز عضو هیأت تحریریه در مجلۀ مطالعات هندی ـ مدیترانه‌ای می‌باشد و مسئولیت بخش شعر فارسی در مجله ایریس نیوز ـ مجله بین‌المللی شعر ـ را به عهده دارد.‏

اهمیت برگردان کتاب همای و همایون به زبان ایتالیایی پیش از هر چیز در این است که اولین ترجمه یک اثر از خواجوی کرمانی به زبان خارجی می‌باشد و دیگر اینکه این کتاب با مقدمه‌ای جامع درباره خواجو و آثارش همراه است. شرق‌شناس نامی آلمانی یوهان کریستف بورگل (دانشگاه برن) در خاتمۀ پیش‌درآمد و معرفی‌اش بر ترجمۀ خانم نوروزی، وی را طلایه دار مطالعات خواجوشناسی و شناسانندۀ خواجو در خارج از ایران دانسته است.

خدمات دکتر ناهید نوروزی در دانشگاه بلونیا

وی در مقدمه خویش علاوه بر شرح حال شاعر و نشان دادن اهمیت و مقام خواجو در ادبیات کهن فارسی به تحلیل تاریخی ـ لغت‌شناسی این متن می‌پردازد. علاوه بر این، دکتر نوروزی تلاش و همت بسیاری مبنی بر معنوی بودن این اثر گماشته که در آن نکته‌های دقیق و موشکافانه‌ای را برشمرده و نشان داده است که چگونه این منظومۀ عاشقانه را می‌توان با بینشی تمثیلی ـ روحانی خواند.‏ ‏

مترجم سپس به پژوهشی تطبیقی با منظومه‌های پیشین از جمله «ویس و رامین» فخرالدین گرگانی و «خسرو و شیرین» و «هفت‌پیکر» نظامی و نیز برخی اپیزودهای رمانس‌گونۀ شاهنامه فردوسی با درج مثال‌هایی چند پرداخته و به‌ ویژه بر برخی بن‌مایه‌های مشترک تأکید کرده است.‏

ترجمۀ این کتاب بسیار دقیق و زیبا و سلیس است و مترجم به حفظ وفاداری به متن و نیز به وزن شعر توجه داشته و آن را مصرع به مصرع برگردانده است. معمولا در ترجمۀ منظومه‌ها سعی بر این است که به منظور سهولت برگردان و نیز کمک به خواننده، ترجمه را به نثر انجام دهند، ولی دکتر نوروزی با وجود اینکه زبان پیچیدۀ ایتالیایی زبان مادری‌‌اش نیست، با شهامت و پشتکار تمام اثر را به نظم برگردانده و تلاش موفقیت‌آمیزی بر حفظ نسبی موسیقی کلام داشته که بسیار قابل ستایش است. ‏

نکتۀ مهم دیگر این است که مترجم بدون هیچ منبع تفسیری و شرحی، توانسته گره‌های بسیار زیاد این اثر دشوار را هم به منظور ترجمه و هم برای توضیحات به تنهایی بگشاید و حدود ‏۱۳۰۰‏ پاورقی با شرح تصاویر غنی این منظومه اعم از نمادین، تاریخی، اسطوره‌ای، مذهبی و هنری، به منظور آشناکردن خواننده‌ها به عجایب علم بدیع و علم معانی شعر سنتی فارسی، به ترجمه بیفزاید. ‏‏

در پایان کتاب یک پیوست مفید و باارزش هم آمده است که توضیحی است بر اسطوره‌های تاریخی و مذهبی و مضمون‌های فرهنگ ایران و نیز تصاویر اصیل شعر فارسی که در منظومۀ همای و همایون مکرر دیده می‌شود. طبیعتا پیش درآمد و معرفی کتاب به قلم پروفسور بورگل، مثنوی‌شناس معروف بر ارزش علمی کتاب بسیار افزوده است.

تصویر نخلبند در «همای و همایون»

سخن را بدین طرز کردم طراز

چو زلف عروسان کشیدم دراز

ببردم ز صبح فروزنده آب

ببستم تب محرق آفتاب

عَلم بر در شاه اختر زدم

سراپرده بر طاق اخضر زدم

شکستم شه آسمان را سپاه

ز اکلیل بر سر نهادم کلاه

زدم پنج نوبت برین هفت بام

چشیدم می‌روشن از هفت جام

چو موسی نشیمن گرفتم به طور

چو داوود بر ساز کردم زبور

گرفتم به خلوتگه قطب جای

زدم محور چرخ را پیش پای

نی خامه‌ام نخلبندی نمود

به نخل سخن سربلندی نمود

در بیت آخر این بریدۀ کوچک که در ختم کتاب «همای و همایون» آمده است، خواجوی کرمانی به خود صفت «نخلبند» می‌دهد و با در نظر گرفتن این مهم که در بیتهای پیشین و پسین از طرز سرودن و کار هنری اثر خویش به درازا سخن گفته و از خود در ۱۱۳ بیت تمجید کرده است، بی‌جا نیست که این، تعبیر به مثبت بودن «نخلبندی» باشد؛ چراکه می‌بینیم «نخلبندی نمودن» در کنار «آبروی صبح را بردن»، «عَلم بر در شاه اختر زدن»، «سپاه شه اختر را شکست دادن»، «در خلوتگه قطب جای داشتن» و بسیار توصیفات دیگر آمده است که حیرت خواننده را در این خودستایی برمی‌انگیزد.

خدمات دکتر ناهید نوروزی در دانشگاه بلونیا

شاعر در مبالغاتش مقام خویش را همسان با مقام معنوی حضرت موسی و موسیقی اثرش را هماهنگ زبور می‌داند. او خود را به سان شاهان اساطیری بلندمایه می‌خواند و جایگاه خویش را در هفت آسمان قرار می‌دهد و پس از اینها همه، به نخلبند بودن خویش اشاره می‌کند؛ بنابراین این صفت برای خواجو و همدوره‌هایش باید امری بهین و مثبت بوده باشد.‏

بنا به لغتنامه، نخلبند معنی «باغبان» هم دارد، پس مقام خواجو در عین حال به‌ عنوان نگهبان و پرده‌دار گنجینه شعر و ادب فارسی هم می‌تواند باشد و این امر نشان می‌دهد که او تا چه حد در انتقال هنر ادبی می‌توانسته نقش داشته باشد.‏ برخلاف تصور برخی و جدا از سلیقه ادبی مدرن، اگر شاعری از گلهای باغ دیگران، نخلبندی هنری بیافریند و با برخورداری از تجارب پیشینیان اثری ادبی بسازد، نه تنها کاری بی‌ارزش نکرده است، بلکه از آنجاکه در راستای سنت ادبی قرار دارد، قابل‌ستایش نیز است.

بی‌مورد نیست که شاعر پس از اشاره به حضرت موسی و حضرت داوود و جمشید و غیره، اثرش را در راستای آثار گرگانی و نظامی قرار می‌دهد؛ دو استادی که با درج نام شخصیت‌های داستان‌شان (در طول این مثنوی پنج شش بار از آنها یاد شده است) بزرگشان می‌دارد:‏

چو ویسش چه در خانه خواهی نشاند

به رامین سپارش چو موبد نماند

بسی خسروان را بوَد این هوس

که شیرین بودشان دمی همنفس

در هنرهای سنتی فرهنگ‌های مختلف جهان به‌ویژه در هنر ایرانی، تنها نوآوری ارزش شمرده نمی‌شده، بلکه کمال و تنوع و مهارت در بهره‌برداری از گنجینه سنت ادبی و توانایی شخصی در چیدمان آن نیز نقش مهم خود را ایفا می‌کرده است؛ ولی آن هنرمند پیروزتر است که در جهت سنت توانسته باشد چیزی از خود به آن گنجینه بیفزاید و در اثرش بتوان روح ویژه وی و نیز شیوه شخصی‌اش را حس کرد و از همه مهمتر اینکه، اثر مورد نظر در وجدان‌ها و عواطف بشر متأثر و تکان‌دهنده روح مردمان باشد و بدین سان بتواند در قرون جاودان مانده و در رده آثار کلاسیک قرار گیرد.‏

خدمات دکتر ناهید نوروزی در دانشگاه بلونیا

باید این مهم را نیز در نظر داشت که در گذشته علم و هنر بیشتر سینه به سینه می‌گشت و امکانات مطبوعاتی امروزه بسیار کمتر در دسترس بوده است، پس وفادار بودن به سنت، در واقع حفظ و نگهداری دانسته‌های گذشته را تضمین می‌کرد و بنابراین سنت نقش حافظه مشترک تاریخ و علم و هنر یک ملت را به عهده داشت.‏

طبیعی است که خواجوی کرمانی در ذهن خود نظامی گنجوی را در نظر داشته است و در الگو بودن نظامی، به‌ویژه در منظومه‌های پنجگانه، هیچ شکی نیست و این انتخاب خواجو را می‌توان پاس‌نهادن به مقام استاد دانست؛ ولی منظومه عاشقانه «همای و همایون» و یا «گل و نوروز» خواجو که بر منظومه‌های عاشقانه نظامی در ژانر و در برخی موتیف‌ها و طبیعتا نیز در تصاویر همراستاست، چندان متفاوت هستند که آنها را سوای «خسرو و شیرین» بدانیم.

می‌بینیم که کل داستان و قهرمانانش و نیز ماجراها و خیلی عناصربا «خسرو و شیرین» فرق دارند و تقلید خواجو از نظامی مانند تقلید امیر خسرو دهلوی از نظامی نیست که شالوده‌های موضوعی و ساختاری خمسه‌اش را از خمسه نظامی اقتباس و حتی در عنوانشان نیز تقلید و گاه کپی کرده باشد.‏

تعادل متعالی

نکته مهم و قابل توجه دیگری که باید افزود، این است که خواجو در جنبشی میان ـ ژانری و در نوسانی بین عقل و دل، بین هیجان زمینی و عشقی عمیق و معنوی به یک تعادل متعالی رسیده است. اهمیت «همای و همایون» در این است که به طور کلی مشخصات اساسی مربوط به ژانرهای هر پنج اثر «خمسه نظامی» را در بر دارد.

این منظومه هم عاشقانه هم عارفانه هم حماسی و هم اخلاقی ـ تعلیمی است و در جای جایش می‌توان به نکته‌های آموزشی گوناگونی برخورد، گرچه جنبه عاشقانه، همان‌طور که از عنوانش می‌توان پیش بینی کرد، بر دیگر جوانب می‌چربد و شاید به خاطر همین خاصیت گلچینی از چند بوستان و همین بهره‌برداری ادبی از چند ژانر هم باشد که خواجو قلمش را به سان نخلبندی می‌داند.‏

البته اینکه «همای و همایون» که یک منظومه عاشقانه است، برخی خصوصیات ژانرهای دیگر را هم در خود داشته باشد، امری غریب نیست. در ادبیات کلاسیک فارسی می‌توان ازنمونه‌های زیادی یاد کرد؛ مثلا شاهنامه که درحماسی بودنش شکی نیست، می‌بینیم که در لابلای روایات تاریخی جنگها و رویدادهای گوناگون شاهان ایرانی داستان‌های عاشقانه هم گنجانیده شده که لطف و جذابیت اثر را بیشتر کرده است.

برخی از این داستان‌های عشقی مثل «بیژن و منیژه» حتی قبل از قصد نگارش «شاهنامه» طراحی شده بودند. داستان‌هایی دیگر مثل «خسرو و شیرین» به صورت منظومه عاشقانه مستقل در آمد و دیگر شاعران با الهام از آن، هر کدام با نگرش خاص خویش بهره برده و با افزودن و کاستن برخی جوانب جلوه دیگری به آن داده‌اند؛ مثلا نقش شیرین در شاهنامه با نقشی که این شاهدخت ارمنی در «خسرو و شیرین» بازی می‌کند، یکسان نیست.

نظامی به شیرین به‌ عنوان شخصیت اصلی یک منظومه عاشقانه نگاه می‌کند و برای همین هم می‌بینیم که تغییراتی زن‌ستایانه نسبت به شیرینی که در فردوسی می‌شناسیم، ایجاد کرده است و در واقع با بهره‌برداری از خلاقیت خود، شخصیتی نوین و مطلوب ساخته و پرداخته است و ژانر رمان یا منظومه عاشقانه این اجازه را به او می‌داده است، در حالی که نگاه فردوسی به شیرین نگاه واقع‌گرایانه و تاریخی است و وظیفه او به ‌عنوان حماسه‌سرا نمی‌توانست چیزی جز بیان آنچه از روایات در دست داشت، باشد. علاوه بر گنجاندن این داستان‌ها، فردوسی هر از گاهی نظر شخصی و اخلاقی خود را گاه به صورت آشکار گاه به تلویح آورده است؛ ولی طبعا آن را به این دلیل نمی‌توان اثری اخلاقی یا تعلیمی دانست.‏

خدمات دکتر ناهید نوروزی در دانشگاه بلونیا

درآمیختن عناصر ادبی

اما ویژگی درآمیختن عناصر ادبی ژانرهای متفاوت در کار خواجوی کرمانی بسیار پررنگ‌تر از دیگران است. «همای و همایون» قطعه‌های غنایی هم بسیار دارد (حتی خواجو در این مثنوی روایی غزل هم گنجانیده است، البته در مقدمه‌اش) که دلیل بر این است که تا چه حد داستان این دو عاشق را در آینه وجود خود پرورده است.

وی به عالم درونی و روانی شخصیت‌هایش بسیار توجه دارد و داستانش حاوی خودگویی‌های زیادی است که مواد گوناگونی برای خوانشی روان‌شناختی در اختیار خواننده می‌گذارد، گرچه عمق و نوآوری آنها به پای شگردهای نظامی نمی‌رسد. گاهی برخی خودگویی‌ها به طور متناقض در گفتگو با اشیای بی جانِ شخصیت داده شده، مثل شمع و باد و برف و باران، صورت می‌پذیرد. ولی طبعا این شاعر است که در قالب سبک غنایی و در لباس شخصیت اصلی داستان، زن یا مرد، درددل خود را می‌گوید.

شاید به خاطر همین هم باشد که فرق چندانی بین قهرمان زن و مرد در داستان حس نمی‌شود؛ چراکه خودِ غنایی شاعر اینجا مطرح است. زیبایی زن و مرد تقریبا به طور یکسانی توصیف شده است و همین‌طور احساسات و عواطف در تغییر روند داستان؛ مثلا این فقط همای نیست که قهرمانانه می‌جنگد، بلکه همایون گرچه شاهدختی است که در ناز و نعمت پرورده شده است، از قهرمان مرد در دلیری چیزی کم نمی‌آورد.‏

این ویژگی‌های غلیظ غنایی در قالب منظومه‌ای روایی نوعی تناقض زیبا و ادبی ایجاد می‌کند؛ تناقضی که شاید در عصر ما چندان زیبا نباشد، ولی در دوره کهن چنین بوده است. خواننده امروزی برای شناخت و لذت از یک اثر قدیمی باید خود را به زمان و مکان گذشته ببرد، لباس گذشتگان را بپوشد، هوای تاریخ اجتماعی آن دوره را استنشاق کند و سپس با مقیاس‌های آن دوره اثر را نقد کند.‏

مضمون‌های زمینی و آسمانی

فرم دیگری از تناقض در «همای و همایون» وجود دارد که به آن ارزش خاصی داده و آن درآمیختگی مضمون‌های زمینی و آسمانی است و این پرسش را برمی‌انگیزاند که: آیا عشقی که در خون و روان همای و همایون می‌دود و در متن داستان مطرح است، جنبه خاکی دارد یا عرفانی و آیا طرح این پرسش اصلا درست است؟ برای پاسخ به این پرسش نخست برخی جنبه‌های عرفانی اثر را برمی‌شمریم.‏

پیش از هر چیز همخانوادگی بودن اسمهای همای و همایون (که عنوان کتاب هم است) امری تصادفی نیست و میل وصول به اصلی یگانه را تداعی می‌کند، به همان رو که سفر از غرب به شرق (به گفته پروفسور بیورگل) تمثیلی از اشراق و بازگشت به منشأ نور الهی و سلوکی ازغرب ماده (مؤنث) به شرق روح (مذکر) است. بی جا نیست که خواجو نام مذکر همایون را برای معشوقه و نام مؤنث را برای همای عاشق انتخاب کرده است و این تغییر جنس اسم عاشق و معشوق به احتمال زیاد عمدی است و تمثیل روحانی داستان عاشقانه را پررنگتر می‌کند.‏

یکی دیگر از علائم متعددی که جنبه عرفانی این اثر را نشان می‌دهد، انتخاب غریبی است که خواجو در دیباچه «همای و همایون» می‌کند مبنی بر اینکه در کنار نعت‌های مختلف خدای تعالی، پیامبر(ص) و دیگر ممدوحان رایج در آثار ادبی و نیز پرداختن به سابقه و نظم کتاب و احوال خویش، شاعر دو بند مهم را بر مقدمه کتابش می‌افزاید که به‌ندرت در منظومه‌های دیگر می‌توان یافت: نخست بندی در باب شراب و مستی است و دیگری مدح مقربان حضرت الوهیت است.‏

در باب مستی و اینکه شراب چه معنی‌هایی در ادبیات کلاسیک فارسی می‌تواند داشته باشد، بسیار سخن رفته است و جای بحثی نمی‌گذارد. معمولا «می» را در آثار شاعران عارف باید به صورت معنوی تعبیر کرد و «مستی» نظر بر دوری از عقل و نزدیکی به دل و روح است؛ ولی خواجو در این بند بیشتر در معنی شراب واقعی و شراب تمثیلی در نوسان است. انگار به ‌عمد می‌خواهد خواننده را به شبهه بیندازد؛ ولی در آخر این بخش از این ابهام دست می‌کشد و منظورش را آشکارا می‌گوید:‏

بده ساقی آن گوهر کان جان

می ‌آتشی آب حیوان جان‏

اگر هوشمندی، برو مست شو

قدح گیر و در نیستی هست شو‏

که هر دم که مطرب برآرد خروش

ندا دردهد سوی جانم سروش‏

که: خواجو که در عالم جان رسید

چو از خود برون شد، به جانان رسید

شاعر در این ابیات تأکید می‌کند که شراب را برای رسیدن به نیستی یا «فنا» می‌نوشد تا راه وصل به جانان را هموار کند؛ و ما را به یاد آن حدیث می‌اندازد که صوفیان از آن بهره‌ها برده‌اند: «بمیرید پیش از آنکه میرانده شوید». این بخش در عین حال چیزی مثل «ساقی‌نامه» است که شاعر در منظومه‌اش نخلبندی کرده است و این امر از ویژگی‌های برجسته خواجوست. ‏

منبع: روزنامه اطلاعات

آشنایی با دکتر ناهید نوروزی

ناهید نوروزی، پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه بولونیای ایتالیا و سردبیر مجله‌ی دو زبانه‌ی «دفترهای میخانه»، در شش سال اخیر چهار کتاب به چاپ رسانده و همچنین یک کتاب را هم در دست انتشار دارد، که به ترتیب زمانی ذیل‌اند:

ـ نجم الدین کبری، «فواتح الجمال و فوائح الجلال»، برگردان از عربی به ایتالیایی به همراه مقدمه و حواشی، ۲۰۱۱

ـ سهراب سپهری، «تا گل هیچ»، برگردان از فارسی به ایتالیایی با مقدمه و حواشی، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴

ـ ناهید نوروزی، «وام واژه‌های عربی ـ فارسی  در زبان اسپانیولی»، ۲۰۱۴

ـ خواجوی کرمانی، «همای و همایون»، برگردان از فارسی به ایتالیایی با مقدمه و حواشی، ۲۰۱۶

ـ ناهید نوروزی، «اسب وحشی خشم. پیش درآمدی بر آثاراحمد شاملو، شاعر سرکش قرن بیستم ایران»، ۲۰۱۷

ـ السهلجی، «کتاب النور. گفتار و کردار ابویزید بسطامی» برگردان از عربی به ایتالیایی با مقدمه و حواشی، در دست انتشار.

 

مطالب بیشتر

  1. منطق‌الطیر در فرانسه و جایزۀ کتاب سال
  2. تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید آنلاین کتاب سماع در سنگستان
خرید آنلاین کتاب کافه کاتارسیس

برترین‌ها