با ما همراه باشید

نقد و بررسی کتاب

نگاهی به خوانش دولت آبادی از تاریخ بیهقی

نگاهی به خوانش دولت آبادی از تاریخ بیهقی

نگاهی به خوانش دولت آبادی از تاریخ بیهقی

(دکتر محمد دهقانی)

نگاهی به خوانش دولت آبادی از تاریخ بیهقی

 

تاریخ بیهقى یکى از آثار مهم نثر فارسى است و رمان نویس بنام، محمود دولت آبادى، دست به کار بزرگ و خطیرى زده است. بازخوانى داستان پرکشش حسنک وزیر در تاریخ بیهقى به دست محمود دولت آبادى فرصت مغتنمى است که هم به علاقه مندان متون کلاسیک و هم به خوانندگان ادبیات داستانى داده مى شود؛ اما دولت آبادى در بازشناخت این واقعۀ مهم تاریخ بیهقى ناکامیاب است. نویسنده مقالۀ حاضر با تدقیق در وزیرى امیرحسنک لغزشها و خطاهاى نویسنده کتاب را آشکار مى کند.

دانلود مقاله

نگاهی به خوانش دولت آبادی از تاریخ بیهقی

نگاهی به خوانش دولت آبادی از تاریخ بیهقی

مطالب بیشتر از دکتر محمد دهقانی:

  1. غربت و غرابت نیما
  2. شعری که زندگی نیست
  3. چرا ادبیات معاصر ما جهانی نمی‌شود؟
  4. جور استاد (تحلیل حکایتی از گلستان)
  5. آنچه نباید از فردوسی بیاموزیم
  6. خودشیفتگی اروپا در تصویر دوریان‌گری
  7. تحلیل رمان خاله‌بازی از بلقیس سلیمانی
  8. نقدی بر کتاب فلسفۀ لاجوردی سپهری
  9. نقد مجموعه شعر ِ نام تو زخم من است/ آزاده طاهایی

 

برترین‌ها