با ما همراه باشید

تحلیل شعر

تحلیل داستان ضحاک و فریدون براساس نظریه یونگ

تحلیل داستان ضحاک و فریدون بر اساس نظریۀ یونگ

تحلیل داستان ضحاک و فریدون براساس نظریه یونگ

 

چکیده

داستان ضحاک و فریدون یکی از مشهورترین اسطوره های ایرانی است که فردوسی در شاهنامه به نقل آن پرداخته است. در مقاله حاضر کوشش شده این اسطوره و قهرمانان آن بر حسب چهارچوبهای نقد اسطوره ای مبتنی بر عقاید یونگ و پیروانش تحلیل گردد.
در نظر یونگ محتوای ناخودآگاه جمعی یا همان کهن الگوها به شکل افسانه و اسطوره پدیدار می گردند. این کهن الگوها خود ناشناخته و ناپیدایند اما به شکل رویا، افسانه و اسطوره تجلی می کنند.
در مقاله حاضر ضحاک و فریدون به عنوان تجلی های مختلف یک روان واحد و مراحل رشد آن به سمت فرآیند فردیت و کمال شخصیت تاویل شده اند.

نتیجه کار نشان می دهد که با استفاده از این شیوه می توان درک بهتری از اسطوره های ایرانی داشت و برخی جنبه های تاریک آن را روشن تر ساخت.

 

دانلود مقاله

 

 

مطالب بیشتر

  1. سفرهای آیینی اسفندیار در شاهنامه
  2. تحلیل روانشناسانۀ دعوت و طلب
  3. اسطورۀ تولد قهرمان
  4. تصور اینکه شاهنامه به فارسی سره سروده شده غلط است
  5. دربارۀ کارل گوستاو یونگ و روانکاوی تحلیلی

برترین‌ها