با ما همراه باشید

درس‌های دوست‌داشتنی

پس به نام زندگی / هرگز مگو هرگز

دختر 14 ساله ای که بدون دست متولد و بلا فاصله بعد از تولد رها شده است، یک مدد کار اجتماعی او را قبول کرده و بزرگ می‌کند با وجود نداشتن دست کارهای خود را با پاهایش انجام می‌دهد.

او چهار کتاب نوشته که به چاپ رسیده است، نقاشی می‌کند، چند مدل ساز می‌زند و می‌خواند

برترین‌ها