با ما همراه باشید

ادبیات و راه و رسم زندگی

بوی حرص و بوی کبر و بوی آز / در سخن گفتن بیاید چون پیاز

برترین‌ها