با ما همراه باشید

ادبیات و راه و رسم زندگی

آدم خوشبخت در نگاه جورج الیوت

آدم خوشبخت در نگاه جورج الیوت

خوشبخت آن زن که به خود اطمینان دارد و به دل آرامش، نه وضع بهتر وسوسه‌اش می‌کند نه از احتمال وضع بدتر می‌ترسد، بلکه مانند کشتی امواج سرکش را می‌شکافد و استوار به راه خود می‌رود، نه از طوفان به بیراهه می‌افتد نه از هوای خوش شادی دروغین می‌یابد. نه از کینۀ دشمنان بخیل می‌ترسد نه نیازمند الطاف دوستان است. به پشتوانۀ ثبات خود در برابر این و آن سر خم نمی‌کند. خوشبخت زنی که اطمینان و آرامش دارد و خوشبخت مردی که چنین زنی دوستش دارد.

برترین‌ها