با ما همراه باشید

درس‌های دوست‌داشتنی

چگونه اعتراض کنیم؟

چگونه اعتراض کنیم؟

دکتر محسن احمدوندی: این سخنان محمدرضا اصلانی را بارها شنیده‌ام و پسندیده‌ام. من این‌ها را هم به سخن ایشان اضافه می‌کنم که اگر شما کتاب بخوانید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما ورزش کنید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما به دیگران مهر بورزید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما از دیگران دستگیری کنید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما دروغ نگویید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما ریا نورزید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما حق دیگران را نخورید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما برای زندگی‌تان برنامه داشته باشید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما به‌موقع سرکارتان حاضر شوید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما کارتان را درست انجام دهید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما با ارباب‌رجوعتان بااحترام برخورد کنید، دارید اعتراض می‌کنید. اگر شما با رئیستان از موضع برابر سخن بگویید و بله‌قربان‌گو نباشید، دارید اعتراض می‌کنید. خلاصه هر کار خوبی که شما انجام دهید، اعتراض به سیستم فاسد و ناکارآمدی است که پسش می‌زنید و با آن همراهی نمی‌کنید.

 

برترین‌ها