با ما همراه باشید

به وقتِ شنیدنِ شعر

اما برای آن زمستان‌ها که گذشت نامی نیست…

برترین‌ها