با ما همراه باشید

معرفی کتاب

جهان چگونه مدرن شد؟

جهان چگونه مدرن شد؟

جهان چگونه مدرن شد؟

کتاب جهان چگونه مدرن شد، اثری نوشته‌ی استیون گرین بلت است که اولین بار در سال 2011 انتشار یافت. حدود ششصد سال پیش، مردی کوتاه قامت، خوش مشرب و زیرک در آستانه‌ی چهل سالگی، متنی بسیار قدیمی را از کتابخانه ای برداشت، با هیجان به چیزی که کشف کرده بود، نگاه کرد و دستور داد که این متن تکثیر شود. آن کتاب، آخرین نسخه‌ی به جا مانده از حماسه‌ی فلسفی و کهن روم، «در باب طبیعت چیزها» نوشته‌ی لوکرتیوس بود. تکثیر و ترجمه‌ی این کتاب کهن—بزرگ‌ترین کشف بزرگ‌ترین کاشف کتاب‌ها در عصر خود—باعث جرقه خوردن اتفاقات رنسانس شد و به هنرمندانی چون بوتیچلی و متفکرینی چون جیوردانو برونو الهام بخشید. «در باب طبیعت چیزها» همچنین، به نوعی به اندیشه‌های گالیله، فروید، داروین و انیشتین شکل داد و تأثیری تحول‌برانگیز بر نویسندگانی چون مونتنی، شکسپیر و حتی توماس جفرسون داشت. کتاب جهان چگونه مدرن شد، داستان آن کتاب ارزشمند است.

 

بریده‌هایی از این کتاب:

«هیچ تبیین یگانه‌ای برای ظهور رنسانس و آزادی نیروهایی که جهان ما را شکل بخشیده‌اند، وجود ندارد. با این حال در کتاب حاضر کوشیده‌ام یک داستان رنسانسی کمتر شناخته شده اما نمونه‌وار را تعریف کنم، داستان کشف کتاب در باب طبیعت چیزها. مزیت ویژه‌ی این کشف، انطباق آن است با شیوه و شمایل تلقی ما از چرخش فرهنگی‌ای که در سرآغازهای زندگی و اندیشه‌ی مدرن روی داد: نوعی رنسانس، یا نوزایی و تولد دوباره‌ی عهد باستان. بدین ترتیب، این داستانی است درباره‌ی این که چگونه جهان به سمت جدیدی چرخید.»

 «بزرگ‌ترین مانع برای لذت، درد نیست؛ پندارهای غلط است.»

 «او نوشت چیزی که انسان‌ها می‌توانند و باید انجام دهند، غلبه بر ترس‌هایشان، پذیرش این حقیقت که خودشان و تمام چیزهای پیرامون‌شان گذرا هستند، و به آغوش کشیدن زیبای و لذت دنیا است.»
منبع: iranketab
جهان چگونه مدرن شد؟

برترین‌ها