با ما همراه باشید

رویدادها

کافه‌کاتارسیس پنج‌ساله شد

کافه‌کاتارسیس پنج‌ساله شد

کافه‌کاتارسیس پنج سال پیش از یک باور زاده شد: اگر همۀ جهان غرق ظلمت و تاریکی شود همیشه می‌توان به یافتن ستاره‌ای غیرمنتظره دل خوش داشت.

این فلسفۀ ماست: عاشقی و دیوانگی و نترسیدن از زوزه‌های ظلمت.

ممنونم از شما دوست‌های بی‌کران و مهربان که در این سال‌ها گرمای کافۀ کوچک‌مان بودید.

 

 

 

برترین‌ها