با ما همراه باشید

رویدادها

دورۀ جدید فصلنامۀ فرهنگی و هنری «فردان» (فرهنگ‌بان سابق) منتشر شد

دورۀ جدید فصلنامۀ فرهنگی و هنری «فردان» (فرهنگ‌بان سابق) منتشر شد

دورۀ جدید فصلنامۀ فرهنگی و هنری «فردان» (فرهنگ‌بان سابق) منتشر شد

دورۀ جدید فصلنامۀ فرهنگی و هنری فردان (فرهنگ‌بان سابق) منتشر شد.

این شماره با بخش «نظرخواهی: ایران در قرنی که گذشت» و مطلب «سده‌ای که طبقۀ متوسط آفرید / آرمان نهچیری» آغاز می‌شود. در بخش «ارمغان مینوی» مطلب «افاضات مینوی در باب غزالی‌نامۀ همایی» به قلم محمد دهقانی را می‌خوانیم. در بخش «گفت‌وگو» مطلب‌های «پژوهش در تاریخ و فرهنگ ایران: گفت‌وگو با دکتر احمد کاظمی موسوی» و «پژوهشی در رابطۀ عقل و وحی نوشتۀ مرتضی هاشمی‌پور» ارائه شده است.

در بخش «تاریخ» نیز این مطلب به مخاطبان عرضه شده است: «از شکوه و تحسین تا تباهی و تسلیم / رودی مته؛ ترجمۀ مهدی موسوی»

مطالب بخش «زبان و ادبیات» نیز از این قرار است: «رستم و دین زردشتی / دیک دیویس؛ ترجمۀ شهروز خنجری» ، «نویسنده‌ای با قریحۀ طنز: یادی از ایرج پزشک‌زاد/ دکتر مریم سیدان»، «دیکنز جوان» / گراهام گرین؛ ترجمۀ مونا اله‌بخش»

ترجمۀ مژده دقیقی از داستان «شهرِ مهاجر اثر دیوید بزموزگیس» نیز تنها مطلب بخش «داستان» این شماره از نشریۀ «فردان» است.

بخش «طنز» به «از طنز تا نه‌طنز: یک تپه پاک نوشتۀ دکتر علی خزاعی‌فر» و «طنزدان نوشتۀ داود احمدی‌مونس (آروین) اختصاص یافته است.

بخش «موسیقی» این شمارۀ فردان شامل دو مطلب است: «مسافر کویر: به یاد عثمان محمدپرست نوشتۀ احمد صدری» و «ونگلیس، موسیقی‌دانی فراتر از مرزها» نوشتۀ پویا نکویی.

در بخش «یادبود» این مطلب‌ها ارائه شده است: «بلندآشیان (یاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن) نوشتۀ دکتر ناصر رحیمی» و «سوگ‌نامۀ پیش‌نوشت (یاد محمدرحیم اخوت) نوشتۀ احمد اخوت.

بخش «معرفی و نقد کتاب» نیز مانند شماره‌های پیشین این نشریه پربار است. در این شماره مطالب زیر منتشر شده‌ است: «ویرایش ترجمه؛ نظارت بر ترجمه / حمیده نوروزیان»، «شناخت روایت / راضیه فیض‌آبادی»، «بررسی سبک‌شناسانۀ شعر معاصر زنان/ لعیا یوسفی» و «تاریخ ایران: پژوهش دانشگاه آکسفورد/ اچ. لیمان استبینز؛ ترجمۀ وحید روزبهانی» در این بخش طبق شماره‌های گذشته معرفی «تازه‌های کتاب» به قلم روزبه شکیبا نیز منتشر شده است.

دورۀ جدید فصلنامه فرهنگی و هنری «فردان» (فرهنگ‌بان سابق) ویژۀ بهار و تابستان 1401 با مدیرمسئولی و سردبیری مرتضی هاشمی‌پور در 210 صفحه و بهای 85 هزار تومان منتشر شده است.

دورۀ جدید فصلنامۀ فرهنگی و هنری «فردان» (فرهنگ‌بان سابق) منتشر شد

برترین‌ها