با ما همراه باشید

به وقتِ شنیدنِ شعر

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه؛ شعر و صدای هوشنگ ابتهاج

برترین‌ها