با ما همراه باشید

حال خوب

جملاتی از «نلسون ماندلا» که روزتان را خواهد ساخت…

جملاتی از «نلسون ماندلا» که روزتان را خواهد ساخت…

 

 

 

 

 

جمله‌های بیشتر از کتاب راه دشوار آزادی

 «در طول آن سال‌های طولانی تنهایی بود که اشتیاق من به آزاد بودن مردمم، تبدیل به آرزوی آزادی برای همه‌ی مردم، سیاه و سفید، شد. من این نکته را بهتر از هر چیز دیگری می‌دانستم که درست همان‌گونه که ستمدیدگان باید آزاد شوند، ظالمان نیز باید آزاد گردند. مردی که آزادی مرد دیگری را از او می‌گیرد، خود اسیر تنفر است و در پشت میله‌های تعصب و کوته‌اندیشی گرفتار است. من اگر آزادی فرد دیگری را از او می‌گیرم، واقعا ًآزاد نیستم و قطعا ًوضعیت من مشابه وقتی است که آزادی مرا از من گرفته باشند. وقتی از زندان آزاد شدم مأموریت من این بود که هم ظالم و مظلوم را آزاد کنم.»

«در طول زندگی‌ام خود را وقف مردم آفریقا کرده‌ام. با استیلای سفیدپوستان مبارزه کرده‌ام، و با استیلای سیاهان نیز مبارزه کرده‌ام. به دنبال آرمان جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک بوده‌ام که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصت‌هایی برابر زندگی کنند. این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کرده و بدان دست یابم. اما اگر نیاز باشد، آماده‌ام برای این آرمان بمیرم.»

منبع
جملاتی از «نلسون ماندلا» که روزتان را خواهد ساخت...
راه دشوار آزادی
نلسون ماندلا
ترجمۀ مهوش غلامی
انتشارات اطلاعات
جملاتی از «نلسون ماندلا» که روزتان را خواهد ساخت…
جملاتی از «نلسون ماندلا» که روزتان را خواهد ساخت…

برترین‌ها