با ما همراه باشید

به وقتِ شنیدنِ شعر

نگاهت می‌کنم خاموش و خاموشی زبان دارد…

برترین‌ها