با ما همراه باشید

کلاسیک‌خوانی

ترجیع‌بند «بنشینم و صبر پیش گیرم…» از سعدی با صدای ارژنگ آقاجری

ترجیع‌بند «بنشینم و صبر پیش گیرم...» از حضرت سعدی

برترین‌ها