با ما همراه باشید

معرفی کتاب

یک کتاب عالی برای ورود به جهان لاکان : «چگونه لاکان بخوانیم؟» از اسلاوی ژیژک

یک کتاب عالی برای ورود به جهان لاکان : «چگونه لاکان بخوانیم؟» از اسلاوی ژیژک

یک کتاب عالی برای ورود به جهان لاکان : «چگونه لاکان بخوانیم؟» از اسلاوی ژیژک

آیا امروزه روانکاوی واقعاً از رواج افتاده است؟ هدف من اثبات این نکته است که تازه امروز عصر روانکاوی فرارسیده است. اگر امروز ابعاد حقیقی بصیرت‌های کلیدی فروید نهایتاً روشن شده است، این را مدیون چشمان لاکان هستیم؛ مدیون آن‌چه او «بازگشت به فروید» می‌نامید. این بازگشت از نظر لاکان به معنای بازگشت به عین حرف‌های فروید نیست، بلکه بازگشت به هسته‌ی انقلاب فرویدی است که خودش هم کاملاً از آن آگاهی نداشت.
کتاب چگونه لاکان بخوانیم به جای توضیح‌دادن لاکان از طریق متنگاه‌های تاریخی و نظری او، از خود لاکان برای توضیح معضلات اجتماعی و لیبیدویی ما کمک می‌گیرد.

منبع: nashreney

برترین‌ها