با ما همراه باشید

معرفی کتاب

کتاب «چگونه یونگ بخوانیم» ترجمۀ سپیده حبیب

کتاب «چگونه یونگ بخوانیم» ترجمۀ سپیده حبیب

کتاب «چگونه یونگ بخوانیم» ترجمۀ سپیده حبیب

«جهان امروز به ریسمانی باریک آویزان است و آن ریسمان همانا روان آدمی است.» کارل گوستاو یونگ

یونگ نخستین ضدروانپزشک بود که باور داشت بیمار واقعی، فرد دردمند نیست، بلکه تمدن غربی است که ناخوش و رنجور شده است. هدف حقیقی او در همه‌ی آثارش درمان دنیای غرب بود.
دیوید تیسی در چگونه یونگ بخوانیم رویکرد و سبک منحصربه‌فرد یونگ را که هم‌زمان هم علمی و هم پیش‌گویانه است به خواننده معرفی می‌کند. او به بررسی درونمایه‌های بنیادین موجود در کانون روان‌شناسی یونگ می‌پردازد و دیدگاه پویه‌نگر کمال را که به آثار یونگ الهام و انگیزه می‌بخشد تفسیر می‌کند.

منبع: nashreney

برترین‌ها