با ما همراه باشید

معرفی کتاب

رمان عالیِ «پایان رابطه» نوشتۀ گراهام گرین

رمان عالیِ «پایان رابطه» نوشتۀ گراهام گرین

رمان عالیِ «پایان رابطه» نوشتۀ گراهام گرین

دکتر محمد دهقانی: این ترجمه را بخوانید. گراهام گرین رمان‌نویس بسیار قهّاری است. در این رمان به گمانم تلقّی خشک و ریاکارانه مدعیان دین را از گناه بی‌اعتبار کرده است. ضمناً وجه روانشناختی رمان بسیار قوی است. احد علیقلیان هم ترجمه بسیار خوبی از آن کرده است. او یکی از مترجمان دانا و بی‌ادعای روزگار ماست.

 

مشخصات کتاب

پایان رابطه

گراهام گرین

ترجمه احد علیقلیان

نشر نو

برترین‌ها