با ما همراه باشید

احمد شاملو

استاد شفیعی‌کدکنی: شاملو شاعری مختلف‌الاضلاع!

استاد شفیعی‌کدکنی: شاملو شاعری مختلف‌الاضلاع!

استاد شفیعی‌کدکنی: شاملو شاعری مختلف‌الاضلاع!

محمدرضا شفیعی کدکنی می‌گوید: بنده هرگز به آقای شاملو بی‌اعتقاد نشده‌ام. آقای شاملو یکی از برجسته‌ترین استعدادهای عصر و نسل ِ خویش است.

 صفحه منتسب به این شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه با به اشتراک گذاشتن عکسی از کتاب «بام‌ بلند هم‌چراغی» (با آیدا درباره احمد شاملو)، بخشی از کتاب «با چراغ و آینه» محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان “نامه‌ای از توکیو درباره احمد شاملو” را بازنشر کرده است: قبل از همه باید بگویم که بنده هرگز به آقای شاملو بی‌اعتقاد نشده‌ام. آقای شاملو یکی از برجسته‌ترین استعدادهای عصر و نسل ِ خویش است که پنجاه‌وپنج تا شصت سال فعالیتِ شبانه‌روزی در قلمروِ فرهنگِ مملکت ما داشته است. تقریباً اولین نمونه‌هایِ شعرِ چاپ‌شدهٔ او تاریخِ سال تولد بنده و یکی‌ دوسالگی سرکار عالی را دارد.

کدام آدم باشرف و عاقلی می‌تواند منکر چنین استعداد و پشتکاری شود و اگر بشود آیا آبروی خودش را بر باد نداده است؟

شاملو «مختلف الاضلاعی» است که فقط «ضلع» شعری او را جوان‌ها می‌بینند و باز از «مختلف الاضلاعِ» شعر او هم فقط بی‌وزنی را و این ضلع، چون «امری عدمی» است دسترسی به آن برای همه آسان است. به همین دلیل هر جوانی با دفترچه‌ای چهل‌برگ و با مداد دلش می‌خواهد ا. بامداد شود چون شاملو وزن را کنار گذاشته است پس با کنار گذاشتنِ وزن می‌توان شاملو شد.

منبع: ایسنا
استاد شفیعی‌کدکنی: شاملو شاعری مختلف‌الاضلاع!

برترین‌ها