با ما همراه باشید

به وقتِ شنیدنِ شعر

«کسی نشناخت» شعر و صدای حسین منزوی

برترین‌ها