با ما همراه باشید

هنرِ زندگی

تدگفتار: زیباییِ وصله ناجور بودن؛ سخنران: لیدیا یوکناویچ

منتشر شده

در

برترین‌ها