با ما همراه باشید

سفر به سرزمین‌های دیگر

جنگل کج در گریفیث لهستان

جنگل کج در گریفیث لهستان

جنگل کج در گریفیث لهستان

دلیل کج بودن این درختان در هاله‌ای از حدس و گمان‌هاست

و کسی دقیقا نمی‌داند چرا تمام درختان این منطقه این‌گونه

سر از خاک برآورده‌اند.

عکس‌های دیگری از آن

جنگل کج در گریفیث لهستان

جنگل کج در گریفیث لهستان

جنگل کج در گریفیث لهستان

مطالب مرتبط

  1. درخت اکالیپس رنگین‌کمانی
  2. شبدر زینتی
  3. دریاچه‌ی صورتی هیلیر در استرالیا
  4. حلزون رنگین‌کمانی

 

برترین‌ها