با ما همراه باشید

تحلیل نقاشی

درنگی در نقاشیِ «کشتن اژدها به دست بهرام گور» اثرِ محمد زمان

برترین‌ها