با ما همراه باشید

تحلیل شعر

درنگی در اشعار مارگارت اتوود

درنگی در اشعار مارگارت اتوود

درنگی در اشعار مارگارت اتوود

ترانه جوانبخت: مارگارت اتوود شاعر کانادایی بیشتر از آن که شعر کلاسیک بسراید به نوشتن اشعار مدرن علاقه نشان داده است. اتوود در اشعارش تعداد سطرها را در بخش‌های مختلف تغییر داده است. اشعار او دارای تخیل و تصویر شاعرانه است.

تاثیر ذهن این شاعر مدرنیست را بر اشیاء در اشعار او می‌یابیم. اتوود در شعر “ما بعد از جریان آب” از تغییر سنگ به انسان گفته است. علاقه شاعر به طبیعت را می‌توان در اشعارش پیدا کرد. در اشعار “کشاورزان” و “راه‌ها و گریز چیزها” او از زندگی در جنگل می‌گوید.

اتوود شاعری است که به بیان باورها و اعتقاداتش در اشعارش پرداخته است. این مورد را می‌توان در بسیاری از اشعار او دید از جمله در شعر “رستاخیز” شاعر درباره باورهایش نوشته است. در شعر “رستاخیز” آدم‌ها درخت هستند و خدا صخره است. شاعر از آوردن این نمادها حامی بودن خدا را یادآور شده است.اتوود به زندگی روستایی و شهری توجه دارد و از هر دو در اشعارش نوشته است.

تجانس انسان و عناصر طبیعت مایه اصلی اشعار اتوود است. در شعر “غروب آفتاب” می‌بینیم که آدمی را به ماسه‌های ساحل تشبیه کرده است. در اشعار او فضای چند بعدی شامل آدم‌ها و اشیاء می‌بینیم که در آن ارتباط ابعاد با هم وجود دارد. این فضا بیشتر ذهنی است تا عینی و ما را از ذهنیات شاعر مطلع می‌کند.

با وجود آن که در بیشتر اشعار اتوود شاعر از ذهنیات خودش نوشته است اما در برخی اشعار او می‌بینیم که به ذهنیات دیگران هم توجه دارد و آن‌ها را از زبان دیگران مطرح می‌کند.

شعر اتوود شعر نمادها و انتظارهاست. شاعر از نمادهای مختلف در اشعارش استفاده کرده و انتظاراتش را با استفاده از آنها آورده است. اتوود محدودیتی در نمادهایی که به کار برده نداشته است. نمادها و تشبیهات او بسیار متنوع هستند. شاعری است که به زندگی مردم توجه دارد. در شعر “مرگ‌های کودکان دیگر” احساس همبستگی او را با مردم می‌بینیم.

در اکثر اشعار اتوود روایت‌های قصه‌وار وجود دارند و شاعر با آوردن این روایت‌ها خودش را به عنوان راوی قرار داده است. اتوود شاعری است که به واقع‌گرایی یا رئالیسم توجه دارد و در برخی اشعار او واقعیت‌های زندگی منعکس شده‌اند.

زبان اتوود راحت و روان است و شاعر با مخاطبش به راحتی ارتباط برقرار می‌کند و به این دلیل اشعار او می‌توانند مورد توجه افراد بسیاری قرار گیرند. شاعر به بازی‌های زبانی چندان علاقه ای نشان نداده و بیشتر زبان روایی در شعر مد نظرش بوده است. این شاعر توانسته شعر معاصر کانادا را با استفاده از تجربه‌های متنوع و ارزنده در اشعارش به جهانیان بشناساند و در این کار موفق بوده است.

منبع:

Selected poems 1, 2- Margaret Atwood- Oxford universitry press- 1976, 1986- John Deyell company, Webcomb Limited- Canada

در ادامه شعری از مارگارت اتوود را می‌خوانیم:

ترجمه از ترانه جوانبخت

Habitation

Marriage is not

a house or even a tent

It is before that, and colder:

The edge of the forest, the edge

of the desert

the unpainted stairs

at the back where we squat

outside, eating popcorn

where painfully and with wonder

at having survived even

this far

we are learning to make fire

سکونت

ازدواج نیست

خانه‌ای یا حتی چادری

قبل از آن و سردتر است:

کنار جنگل، کنار صحرا

پله‌های رنگ نشده

در عقب جایی که ما چمباتمه می‌زدیم

بیرون، با خوردن ذرت بو داده

جایی رنج‌آور و با حیرت

در زنده ماندن حتی

این دوردست

ما یاد می‌گیریم که آتش درست کنیم

منبع: madomeh

درنگی در اشعار مارگارت اتوود

برترین‌ها