با ما همراه باشید

پیرامونِ ادبیات کلاسیک

انتشار کتاب «عنصری» به قلم دکتر محمد دهقانی

انتشار کتاب «عنصری» به قلم دکتر محمد دهقانی

انتشار کتاب «عنصری» به قلم دکتر محمد دهقانی

کتاب «عنصری» از مجموعه تاریخ و ادبیات ایران نوشته محمد دهقانی منتشر شد.

در معرفی این کتاب آمده است:

« گرایش به ایران باستان و افسانه‌ها و قهرمانان و آداب و رسوم آن در میان شاهان و دستگاه و دربار غزنوی جریانی بسیار نیرومند بوده و شاعرانی چون عنصری هم به پیروی از خواست خداوندانشان می‌کوشیده‌اند که شکوه و عظمت ایران عهد باستان و آداب و رسوم آن را در شعرشان منعکس کنند و البته سلاطین غزنوی را هم ادامه‌دهند‌ه‌ی همان سنت پادشاهان کهن محسوب کنند و ایشان را همانند آن پادشاهان یا حتا برتر و بزرگ‌تر از آن‌ها بخوانند. این را نیز نباید ناگفته گذاشت که تعریف و تمجیدهای عنصری از آداب و سنن ایران باستان را نمی‌توان یکسره به حساب ایران‌دوستی او گذارد. عنصری شاعری اصلاً مدیحه‌گو بود و در کار خود پسند و سلیقه‌ی مخاطب یا مشتری خود را طبعاً مهم‌ترین معیار می‌دانست و بر مبنای همان سخن می‌گفت. هم به این سبب است اگر باکی ندارد از این‌که برای خوش‌آمد محمود و اثبات این‌که او «مرد دین» است، جشن سده را هم گاهی با لحنی تحقیرآمیز «رسم گبرکان» بخواند.»

منبع: nashreney

مطالب بیشتر

1. نقد و بررسی مجموعه کتاب‌های تاریخ و ادبیات ایران نوشته دکتر محمد دهقانی

2. محمد دهقانی: غراب منوچهری و کلاغ آلن پو

3. با دکتر محمد دهقانی دربارۀ تاریخ بیهقی

4. گفت‌وگو با محمد دهقانی دربارۀ نیکوس کازانتزاکیس

5. دکتر دهقانی: نقد رمان خاله‌بازی نوشتۀ بلقیس سلیمانی

انتشار کتاب «عنصری» به قلم دکتر محمد دهقانی

 

برترین‌ها