با ما همراه باشید

تحلیل نقاشی

نگاهی به ترکیب‌بندی شماره ۸ اثر واسیلی کاندینسکی

منتشر شده

در

نگاهی به ترکیب‌بندی شماره ۸ اثر واسیلی کاندینسکی

مفهوم کمپوزیسیون به معنای ترکیب‌بندی در تفکر کاندینسکی به طور مستقیم وام‌گرفته شده از موسیقی است.

روند کار بر روی مجموعۀ ترکیب‌بندی‌ها در حدود ۱۹۱۳ میلادی متوقف شد و ده سال بعد، با پایان جنگ اول جهانی و مهاجرت کاندینسکی به جمهوری وایمار با ترکیب‌بندی شماره ۸ دوباره از سرگرفته شد.

شیوۀ نگاه کاندینسکی در این اثر و آثار بعد از این نقاشی نسبت به ترکیب‌بندی‌های گذشته به وضوح به سمت انتزاع ناب رفته و بنا بر الزامات اندیشۀ خود نقاش به وضوح تکامل یافته‌اند. از این رو ترکیب‌بندی شماره ۸ را می‌توان نقطه عطفی در آثار کاندینسکی دانست.

برترین‌ها