با ما همراه باشید

شعر جهان

شارل بودلر: در ستایش ابرها

منتشر شده

در

شارل بودلر: در ستایش ابرها

شارل بودلر: در ستایش ابرها


دانلود آهنگ

شارل بودلر: در ستایش ابرها

 

چه کسی را بیشتر دوست داری، بگو ای مرد معمایی؟

پدرت، مادرت، خواهرت یا برادرت را؟

نه پدری دارم، نه مادری، نه خواهری و نه برادری.

دوستانت را؟

واژه‌ای را به کار می‌بری که تا به امروز برایم گنگ مانده.

وطنت را؟

نمی‌دانم کجای زمین است.

زیبایی را؟

دوستش می‌داشتم اگر که الهه و جاودان بود.

طلا را؟

آن‌گونه از آن بیزارم که شما از خدایان بیزارید.

پس دلبستۀ چه چیزی هستی ای غریبۀ عجیب؟

دلبستۀ ابرهایم…

ابرهایی که در گذرند، آنجا، آن بالا…

ابرهای شگفت‌انگیز

مترجم: داریوش شایگان

برترین‌ها