با ما همراه باشید

با فلسفه

حسین شیخ‌رضایی: نسبی انگاری اخلاق و زندگی روزمره

منتشر شده

در

حسین شیخ‌رضایی: نسبی انگاری اخلاق و زندگی روزمره

حسین شیخ‌رضایی: نسبی انگاری اخلاق و زندگی روزمره

حسین شیخ‌رضایی: استاد فلسفه علم و فلسفه ذهن، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و عضو مرکز سیاست علم کشور، مدیر نشر کرگدن. از جمله کتاب‌های اوست: آشنایی با فلسفه علم (هرمس ۱۳۹۱)، آشنایی با فلسفه ذهن (هرمس ۱۳۹۱) و علم‌ورزی در حلقه کند و کاو (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۴). به قلم او این ترجمه‌ها نیز منتشر شده است: فلسفه ذهن، یک راهنمای مقدماتی (صراط ۱۳۸۸)، “علم، جامعه، اخلاق: جستارهایی در ابعاد اجتماعی و اخلاقی علم” (مینوی خرد ۱۳۹۱)، “رشد شناختی” (دانش‌پرور ۱۳۹۴)، “مقدمه‌ای فلسفی بر علوم شناختی” (نشر نو ۱۳۹۷).

منبع cafesarv

مطالب بیشتر

1. محمدمنصور هاشمی: مارسل پروست و فانوس جادویی زمان

2. مصطفی رستگاری: سه اقتباس ادبی ماندگار در سینما

3. فاطمه صادقی: سنگی بر گوری جلال آل احمد در برابر غربزدگی او

4. الهام اعتمادی: آیکونولوژی در هنر ایرانی

5. امیر نصری: علم تصویر

برترین‌ها