با ما همراه باشید

معرفی کتاب

نگاهی به کتاب راهنمای کمبریج به اندیشه‌های پوپر

منتشر شده

در

نگاهی به کتاب راهنمای کمبریج به اندیشه‌های پوپر

کتاب حاضر ترجمۀ The Cambridge Companion to Popper ویراستۀ مشترک جرمی شی‌یرمن و جفری استوک است که انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2016 منتشر کرده مؤلفان مختلفی که عموماً متخصصان پوپرشناس هستند، به معرفی و نقادی اندیشه‌های پوپر در فلسفۀ علم و فلسفۀ سیاست می‌پردازند.

این کتاب برای مخاطب عام و نیز علاقه‌مند به موضوع تنظیم شده است و به غیر از یک فصل که به موضوعی فنی و تخصصی پرداخته، سایر فصل‌های کتاب برای خوانندۀ عادی زودیاب و سودمند است؛ تصویری جامع از فیلسوفی بس تأثیرگذار در قرن بیستم به نمایش می‌گذارد و آشنایی روشن و روانی از مهم‌ترین دیدگاه‌هایش در قلمروهای فلسفۀ علم، فلسفۀ سیاست، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم روانشناختی و علوم انسانی در دوران معاصر برای خواننده به بار می‌آورد.

پوپر در ایران ناشناخته نیست. اندیشه‌های او نیز با حیات فکری و اجتماعی ایران امروز، بی‌نسبت نیست. بلکه بی‌اغراق می‌توان گفت اهمیت ایده‌های پوپر برای جامعۀ ایرانی در شرایط کنونی افزون‌تر و مبرم‌تر شده است. سه عنصر اساسی اندیشۀ پوپر که می‌تواند برای ایران امروز بسیار سودمند باشد عبارتند از

گرایش به خردگرایی انتقادی، انگارۀ خطاپذیری و آموزۀ رواداری

خواننده با خواندن این کتاب به دریافت عمیق‌تر و تازه‌تری از اندیشه‌های پوپر دست می‌یابد، در عین حال فلسفۀ او را در مقام یک شیوه زیست و سبکی از زندگی نیز، تجربه می‌کند.

این کتاب با ترجمۀ «حسین واله» و به همت «نشر طرح نو» روانۀ بازار کتاب شده است.

نگاهی به کتاب راهنمای کمبریج به اندیشه‌های پوپر

مطالب بیشتر

1. نگاهی به ترس و لرز؛ بهترین اثر سورن کیرکگور

2. نیچه: آیا انسان واقعا خیلی حالش بد است؟

3. انتقاداتی از فلسفۀ ارسطو

4. یک انتقاد اساسی از کارل مارکس

5. یدالله موقن: اسطوره در نگاه ارنست کاسیرر

6. آیشمن در اورشلیم هانا آرنت

7. نجف دریابندری: نسل مترجمان دارد ور می‌افتد!

8. ژاک دریدا و خوانشی جدید از سنت فلسفی غرب

9. آشنایی با فلسفۀ اسپینوزا و لایب‌نیتس نوشتۀ براین مگی

10. از زندگی منظم شخصی تا افکار درخشانِ کانت

برترین‌ها