با ما همراه باشید

آرشیو اسلایدها

طفلی به نام شادی

طفلی به نام شادی

طفلی به نام شادی دیریست گم شده است

با چشم‌های روشن براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو

هرکس از او نشانی دارد ما را کند خبر

این هم نشان ما

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خزر…

محمدرضا شفیعی کدکنی

مطالب مرتبط

  1. آن زمان که تنها یک راه داری
  2. عنصر عظمت
  3. خوشحالم

برترین‌ها