با ما همراه باشید

تحلیل داستان

تحلیل گروهی رمانِ مسئله‌ی اسپینوزا نوشتۀ اروین یالوم

منتشر شده

در

تحلیل گروهی رمانِ مسئله‌ی اسپینوزا نوشتۀ اروین یالوم

سطرهایی از این کتاب

از نظر اپیکور، آرامش، یگانه شادمانی و سعادت حقیقی است. و ما چگونه به آن دست می‌یابیم؟ نه به وسیلۀ «هماهنگی روح» افلاطون و نه از راه «دستیابی به تعقل ارسطو»، بلکه صرفا با از بین بردن نگرانی  و اضطراب.  اگر اپیکور در این لحظه با شما صحبت می‌کرد، شما را وا می‌داشت که زندگی را ساده و آسان بسازید. اگر او امروز در اینجا ایستاده بود این‌گونه آن را بیان می‌کرد.»

وان دِن‌اِندن گلویش را صاف کرد و با لحن دانشگاهی گفت: « جوانان! نیازهای شما اندک است و به آسانی به دست می‌آیند. شما می‌توانید هرگونه درد و رنج لازم را به راحتی تحمل کنید. زندگی خود را با اهداف ناچیزی چون ثروت و شهرت دشوار نکنید. آن‌ها دشمنِ ataraxia هستند. به طور مثال، شهرت شامل دیدگاه‌های دیگران می‌شود و مستلزم آن است که طبق دلخواه دیگران زندگی کنیم. برای دستیابی و حفظ شهرت باید آنچه دیگران دوست دارند دوست بداریم و از هرآنچه از آن دوری می‌کنند، دوری کنیم. بنابراین، زندگی با شهرت یا زندگی در سیاست؟ از آن بگریزید. ثروت؟ از آن دوری کنید! تله است. هرچه بیشتر به دست آوریم بیشتر می‌خواهیم. وقتی امیال‌مان ارضا نشوند، ناراحتی و غصه‌مان عمیق‌تر خواهد بود. مردان جوان! به من گوش بدهید. اگر در اشتیاق سعادت هستید، زندگی خود را با مبارزه برای آنچه به راستی به آن نیاز ندارید، هدر ندهید.»

تحلیل گروهی رمانِ مسئله‌ی اسپینوزا نوشتۀ اروین یالوم

مطالب بیشتر

  1. نظر اروین یالوم دربارۀ عشق
  2. تحلیل اروین یالوم از درمان پوچی به سبک ژان پل سارتر
  3. رفتار اپیکور دربرابر مرگ نوشتۀ اروین یالوم
  4. نگاهی به رمان دروغگویی روی مبل نوشتۀ اروین یالوم
  5. تجربه‌ای بیدارکننده نوشته‌ای از اروین یالوم
  6. بخش‌هایی از کتاب وقتی نیچه گریست نوشتۀ اروین یالوم
  7. مامان و معنای زندگی نوشتۀ اروین یالوم
  8. بخش‌هایی از کتاب من چگونه اروین یالوم شدم

 

 

برترین‌ها