با ما همراه باشید

تحلیل نقاشی

نگاهی به پیش‌آگهی جنگ داخلی اثرِ سالوادر دالی

منتشر شده

در

نگاهی به پیش‌آگهی جنگ داخلی اثرِ سالوادر دالی

نگاهی به پیش‌آگهی جنگ داخلی اثرِ سالوادر دالی

ژوئیۀ 1936 که جنگ داخلی در اسپیانیا آغاز شد، دالی و گالا به ایتالیا رفتند. دالی سراسر عمر از اصل شرکت نکردن در سیاست پیروی کرد. در این تابلوی معروف، چهرۀ جنگ که وطنش را به نابودی کشاند و «فدریکو گارسیا لورکا» دوستِ دورۀ جوانی‌اش را در گراناد به کشتن داد، به عنوان هذیان خوراک و خوردنی‌ها کشیده شد و آن را از دیدگاه حشره‌شناسی که با مورچه‌ها و ملخ‌ها سروکار دارد، مورد بررسی قرار داد.

آنچه که برای پیکاسو واقعیت سیاسی بود، برای دالی تاریخ علوم طبیعی جلوه می‌کرد. برداشت پیکاسو از جنگ در «گرنیکا» تجلی کرده، پیش‌آگهی دالی از جنگ داخلی را در «زرافه گدازان» و «ساختار نرم با لوبیاهایی پخته» شاهدیم. افتادن بمب روی هیروشیما تأثیری ژرف بر او نهاد که آن را در روش جدید نقاشی_ هسته‌ای یا نقاشی اتمی_ بازتاب داد.

دالی ادعا می‌کرد که نقاشی «ساختار نرم با لوبیاهایی پخته» نبوغ و فراست او را به اثبات می‌رساند زیرا آن را 6 ماه پیش از جنگ داخلی به پایان رسانده بود. هرچند دینی ظریف به فرانچسکو گویا دارد، اما با آفرینش اثری قدرتمند و تصویری منحصر به فرد حالت احتضار ملی را مستند کرد:

هیئتی غول‌آسا و سر به فلک کشیده، دست و پایش قروقاطی، درهم ریخته و کژنما می‌خواهد خود را جرواجر کند. دالی فرآیند خودویرانی را با آداب و رسوم غذا خوردن یکسان می‌داند. پس، گوشت دریده شده را با سبزیجات درآمیخت، و به همین منوال لوبیاهایی پخته وارد کارزار شده‌اند.

منبع

نقاشی و زندگی سالوادر دالی

هرمز ریاحی

نشر نظر

ص 74

نگاهی به پیش‌آگهی جنگ داخلی اثرِ سالوادر دالی

مطالب بیشتر

  1. نگاهی به نقاشی اونیکورن شادمان اثر سالوادر دالی
  2. مقالۀ جورج اورول بر ضد سالوادر دالی
  3. آشنایی با مکتب سوررئالیسم
  4. نگاهی به درون تاریک نقاشی‌های فرانسیس بیکن
  5. نگاهی به کتاب در فاصلۀ دو نقطه نوشتۀ ایران درودی

 

برترین‌ها