با ما همراه باشید

موسیقی بی کلام

مستی از شعر، از شراب، از پرهیزکاری، از موسیقی…

مستی از شعر، از شراب، از پرهیزکاری، از موسیقی...

مستی از شعر، از شراب، از پرهیزکاری، از موسیقی…

دانلود آهنگ

مستی از شعر، از شراب، از پرهیزگاری، از موسیقی…

مست شوید

تمام ماجرا همین است،

مدام باید مست بود،

تنها همین.

باید مست بود تا سنگینی رقت‌بار زمان

که تورا می‌شکند

و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی،

مادام باید مست بود،

اما مستی از چه؟

از شراب از شعر یا از پرهیزکاری،

آن‌طور که دلتان می‌خواهد مست باشید

و اگر گاهی بر پله‌های یک قصر،

روی چمن‌های سبز کنار نهری

یا در تنهایی اندوه‌بار اتاقتان،

در حالیکه مستی از سرتان پریده یا کمرنگ شده، بیدار شدید

بپرسید از باد از موج از ستاره از پرنده از ساعت

از هرچه که می‌‌وزد

و هر آنچه در حرکت است،

آواز می‌خواند و سخن می‌گوید

بپرسید اکنون زمانِ چیست؟

و باد، موج، ستاره، پرنده،

ساعت جوابتان را می‌دهند.

زمانِ مستی است

برای اینکه برده‌ی شکنجه‌دیده‌ی زمان نباشید

مست کنید،

همواره مست باشید،

از شراب از شعر یا از پرهیزکاری،

آن‌طور که دل‌تان می‌خواهد

 شارل بودلر

ترجمه: سپیده حشمدار

مستی از شعر، از شراب، از پرهیزگاری، از موسیقی…

مطالب بیشتر

  1. چند آهنگ دل‌انگیز از پتر. بی. هلند
  2. تا موسیقی هست و شعر، جهان هنوز امن است
  3. اجرای یانی// 2006
  4. اندوه هزار ساله از محمد دارابی‌فر
  5. موسیقی آرامش‌بخش

برترین‌ها