با ما همراه باشید

موسیقی سنتی

کولی کنار آتش با صدای همایون شجریان

منتشر شده

در

کولی کنار آتش با صدای همایون شجریان

کولی کنار آتش با صدای همایون شجریان

دانلود آهنگ

رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده

شب مانده است وبا شب تاریکی فشرده

کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو

شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده

رفت آنکه پیش پایش دریا ستاره کردی

رفت آنکه پیش پایش دریا ستاره کردی

چشمان مهربانش یک قطره ناسترده

رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده

می رفت گرد راهش از دود آه تیره

نیلو فرانه در باد پیچیده تاب خورده

سودای همرهی را گیسو به باد دادی

سودای همرهی را گیسو به باد دادی

رفت آن سوار و با خود یک تار مو نبرده

رفت آن سوار و با خود یک تار مو نبرده

شاعر: سیمین بهبهانی

کولی کنار آتش با صدای همایون شجریان

 

برترین‌ها