با ما همراه باشید

به وقتِ شنیدنِ شعر

برف نو! برف نو! سلام! سلام… با صدای احمد شاملو

برف نو! برف نو! سلام! سلام… با صدای احمد شاملو

دانلود دکلمه

برف نو

برف نو! برف نو! سلام! سلام!
بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام
پاکی آوردی ای امید سپید
همه آلودگی‌ست این ایام
راه شومی‌ست می‌زند مطرب
تلخواری‌است می‌چکد در جام
اشکواری‌ست می‌کشد لبخند
ننگواری‌ست می‌تراشد نام
شنبه چون جمعه، پار چون پیرار
نقش هم رنگ می‌زند رسام
مرغ شادی به دامگاه آمد
به زمانی که برگسیخته دام
ره به هموار جای دشت افتاد
ای دریغا که برنیاید گام
تشنه آن جا به خاک مرگ نشست
کاتش از آب می‌کند پیغام
کام ما حاصل آن زمان آمد
که طمع برگرفته‌ایم از کام
خامسوزیم الغرض بدرود
تو فرود آی برف تازه سلام!

مجموعه آثار احمد شاملو

نشر نگاه

 

مطالب بیشتر

  1. عاشقانۀ زندگی شاملو از زبان آیدا
  2. دو شعر برای آیدا با صدای احمد شاملو
  3. از عموهایت شعر و صدای احمد شاملو
  4. شعر شاملو برای ایران درّودی
  5. شعر پریا با صدای احمد شاملو

برترین‌ها