با ما همراه باشید

با فلسفه

عُنصر عظمت

عُنصر عظمت

عُنصر عظمت

چگونه می‌توان به عظمت نائل آمد

اگر نیرو و اراده‌ی ایجاد دردهای بزرگ را در خود احساس نکنیم؟

توانِ رنج کشیدن کمترین چیز در این راه است.

زنان ضعیف و حتی بردگان غالبا در این هنر استاد شده‌اند.

اما هرگاه انسان رنجی عظیم را در خود ایجاد کند و فریاد آن را بشنود

و از یأس و ناامیدی درونی نمیرد و جان بدر ببرد عظمت یافته است

و این از عظمت نشأت می‌گیرد.

 

حکمت شادان

فریدریش نیچه

مترجمان:

جمال آل‌احمد

سعید کامران

حامد فولادند

نشر جامی

چاپ هفتم

صص284-285

مطالب مرتبط

  1. ارزش نیایش
  2. درباره‌ی خواندن و نوشتن
  3. انتقام مثبت از نظر نیچه
خرید آنلاین کتاب سماع در سنگستان
خرید آنلاین کتاب کافه کاتارسیس

برترین‌ها