با ما همراه باشید

نویسندگان/ مترجمانِ ایران

علی اشرف درویشیان که بود؟

علی اشرف درویشیان که بود؟

علی اشرف درویشیان که بود؟

چهارم آبان، سالمرگ علی اشرف درویشیان است، نویسنده‌ای که همواره از فقر و محرومیت فرودستان نوشت و داستان برایش عرصه‌ای برای اعتراض به بی عدالتی و فقر بود.

منبع خبرگزاری ایرنا
یادداشت محمود دولت‌آبادی در سوگ علی اشرف درویشیان:

علی اشرف درویشیان، نویسنده‌ی مردمان تهیدست و نکبت‌زده‌ی لایه‌های ناپیدای جامعه‌ی ما درگذشت.علی اشرف بیمار یک مریضیِ باستانی در سرزمین ما ایران بود و آرزومند آنکه روزی- روزگاری این بیماری درمان بشود که البته نشد و به نظر می‌رسد به این زودی‌ها هم شدنی نخواهد بود! البته علی اشرف خودش در کشاکش زمانه و دشواری‌های آن بیمار شد و چنان سنگین که چون دکتر خسرو پارسا- که خداش بدارد- مرا خبر داد بروم بالینش،علی اشرف تقریباً مرده بود.

باوجود این به گواهی من، دکتر دست به کار بزرگی زد که این روزها به آن می‌گویند” ریسک” بدیهی ست آن دقت نظر و عمل مؤثر افتاد و علی اشرف بازگشت و آن بیشتر به یک اتفاق استثنایی تعبیر تواند شد. وزان پس دشواری زیستی شهناز دارابیان گرامی ( همسر علی اشرف) ده چندان شد؛ چون تیمار انسانی که قادر نبود خودش را اداره کند برای هیچ بانویی آسان نیست و برای خانم دارابیان با وجود مشکلاتی که همه آشناییم چند چندان دشوار بود. به این ترتیب بیش از هرکه من به شهناز دارابیان تسلیت و خداقوت می‌گویم و همدردی خود را بیان می‌دارم و مایلم بیفزایم که جامعه‌ی ادبی- فرهنگی ایران، از آن جمله من قدردان فداکاری و از خود گذشتگی  بانویی که ایشان است می‌باشیم و او را کماکان گرامی و محترم خواهیم داشت.

محمود دولت‌آبادی -چهارم آبان‌ماه 1396.

منبع ایسنا

علی اشرف درویشیان که بود؟

شاید دوست داشته باشید

  1. در سال‌مرگ علی اشرف درویشیان به یاد خالق هتاو
  2. گفت و گو دربارۀ علی اشرف درویشیان
  3. تأملی در داستان آبشوران
  4. داستان کوتاهِ ندارد از درویشیان
  5. تحلیل علی تسلیمی از داستان کوتاهِ ندارد

 

برترین‌ها