با ما همراه باشید

آرشیو اسلایدها

تشخیص زمان درست

تشخیص زمان درست

شاید دوستی، هنر تشخیص زمان درست باشد

تشخیص زمان درست برای حرف زدن

تشخیص زمان درست برای سکوت کردن

تشخیص زمان درست برای ماندن

تشخیص زمان درست برای رفتن

تشخیص زمان درست برای بودن کنار دوست

تشخیص زمان درست برای فاصله گرفتن

و ایستادن در فاصله های دورتر

تشخیص زمان درست برای ماندن،

وقتی بسیاری از نشانه ها خوب نیست

و تشخیص زمان درست برای رفتن،

حتی وقتی بسیاری از نشانه ها،‌ ظاهرا خوب است

وایز بلومن

 

 

برترین‌ها