با ما همراه باشید

مستند

آهنگ خاص shape of My Heart

آهنگ خاص shape of My Heart

آهنگ خاص shape of My Heart

آهنگ خاص shape of My Heart

 

متن آهنگ Sting به نام Shape of My heart :

He deals the cards as a meditation

او با تفکر کارت هایش را بازی می کند

And those he plays never suspect

در کارت بازی او شک وجود ندارد

He doesn’t play for the money he wins

او برای بردن پول بازی نمی کند

He doesn’t play for the respect

او برای جلب احترام بازی نمی کند

He deals the cards to find the answer

او برای رسیدن به یک جواب کارت‌ها را بازی می‌کند

The sacred geometry of chance

برای ادراک هندسه مقدس احتمالات

The hidden law of probable outcome

قانون پنهانی از نتیجه احتمالی

The numbers lead a dance

اعداد رقصی را در پی دارند

I know that the spades are the swords of a soldier

می دانم که پیک شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war

می دانم که خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art

می دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است

But that’s not the shape of my heart

اما هیچکدام شکل قلب من نیست

He may play the jack of diamonds

ممکن است سرباز خشت بازی کند

He may lay the queen of spades

شاید بی بی ( ملکه ) پیک بازی کند

He may conceal a king in his hand

شاید شاهی را در دستش پنهان کند

While the memory of it fades

تا زمانی که از خاطرها برود

I know that the spades are the swords of a soldier

می دانم که پیک شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war

می دانم که خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art

می دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است

But that’s not the shape of my heart

اما هیچکدام شکل قلب من نیست

That’s not the shape, the shape of my heart

هیچکدام شکل شکل قلب من نیست

***

آهنگ خاص shape of My Heart

***

And if I told you that I loved you

اگر بگویم که عاشقت بوده ام

You’d maybe think there’s something wrong

شاید فکر کنی یک چیزی درست درنمی‌آید

I’m not a man of too many faces

من مردی با چهره های گوناگون نیستم

The mask I wear is one

نقاب من فقط یکی است

Those who speak know nothing

کسانی که حرف می زنند چیزی نمی دانند

And find out to their cost

و خودت ارزش آنها را خواهی فهمید

Like those who curse their luck in too many places

مانند کسانی که شانس آنها در همه جا نفرین شده

And those who smile are lost

و کسانی که می ترسند می‌بازند

I know that the spades are the swords of a soldier

می دانم که پیک شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war

می دانم که خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art

می دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است

But that’s not the shape of my heart

اما هیچکدام شکل قلب من نیست

That’s not the shape of my heart

هیچکدام شکل قلب من نیست

 

 

مطالب مرتبط

  1. آهنگ زیبای lili با ترجمه
  2. آهنگ زیبای time با ترجمه
  3. آهنگ je taime  با ترجمه
3 دیدگاه

1 دیدگاه

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برترین‌ها