با ما همراه باشید

پیرامون نقد ادبی

قصه‌شناسی تطبیقی با رویکرد کهن‌الگویی

قصه‌شناسی تطبیقی با رویکرد کهن‌الگویی

قصه‌شناسی تطبیقی با رویکرد کهن‌الگویی

(دکتر کبری بهمنی)

 

قصه‌شناسی تطبیقی با رویکرد کهن‌الگویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاستگاه جمعی و عمیق قصه ها سبب ایجاد شباهت های شگفت انگیز در میان قصه های ملل مختلف شده است. در کنار دیدگاه هایی که درباره خصلت آموزشی قصه و ارتباط آن با دوران بلوغ و مسائل جنسی مطرح است، دیدگاه های دیگر نیز بر ارتباط قصه با الگوهای جمعی و اساطیری تأکید دارند.

براین اساس، قصه دربردارنده حرکت درونی انسان برای رسیدن به انسجام و یکپارچگی است و روند آن بر ارتباط بین خودآگاه و ناخودآگاه متمرکز شده است. برای رسیدن به کمال، خودآگاه باید بتواند زبان رمزی ناخودآگاه را تفسیر کند.

قهرمان قصه کسی است که به این ارتباط درونی تحقق بخشد. او قهرمان دنیای درون است و به دنبال مرکز وجود خود از نیروهایی یاری می گیرد که همگی درونی هستند. قهرمان قصه سفر اساطیری خود را با گسست از روزمرگی و تکرار آغاز می کند و در انتها به شناختی متفاوت از خود، هستی و توانمندی هایش می رسد. قصه شناسی تطبیقی با رویکرد روان شناسانه نشان دهنده میراث مشترک بشر فارغ از زمان و مکان است.

 

قصه‌شناسی تطبیقی با رویکرد کهن‌الگویی

قصه‌شناسی تطبیقی با رویکرد کهن‌الگویی

فرافکنی مراحل فرایند فردیت و خصیصه مشترکِ ناخودآگاه جمعی، الگوی یکسانی را در قصه ها ایجاد کرده است. اگرچه فرهنگ های گوناگون بستری متنوع برای افسانه ها و قصه ها شمرده می شوند؛ اما در ژرف ساخت قصه، دل مشغولی ِواحدی منعکس می شود و پایان همه به یک نقطه ختم می شود.

کلید واژه‌ها: فردیت، ناخودآگاه جمعی، آنیما، پیر، قصه‌شناسی تطبیقی.

 

دانلود مقاله

 

مطالب دیگر

  1. ارتباط بینامتنی دیوان حافظ و آثار بقلی
  2. دکتر شکیبی ممتاز: سفرهای آیینی اسفندیار در شاهنامه
  3. دکتر نسرین شکیبی ممتاز: اسطورۀ تولد قهرمان
  4. دکتر شکیبی ممتاز: جایگاه سیاوش در اساطیر
  5. دکتر شکیبی ممتاز: تحلیل روانشناسانۀ دعوت و طلب و نقش آن در آشنا سازی و تشرف در سفر قهرمان
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برترین‌ها