با ما همراه باشید

مستند

آهنگ Desert Rose از استینگ با ترجمه

آهنگ Desert Rose از استینگ با ترجمه

 

 

I dream of rain

به رویای باران میروم

I dream of garden in the desert sand

به رویای باغی در یک کویر شنی میروم

I wake in vain

در پوچی بیدار می شوم

I dream of love as time runs through my hand

به رویای عشق می روم مانند زمانی که از دستم فرار می کند

I dream of fire

به رویای آتش میروم

Those dream are tied to a horse that will never tire

رویاهایی که به اسبی بسته شده که هرگز خسته نمی شود

An in the flames

و در زبانه های آتش

Her shadow plays in a shape of man’s desire

سایه هایش شکلی از آرزوهای مرد را بازی میکند

This desert rose

این گل رز بیابانی

Each of her veils, a secret promise

هر گلبرگش یک رمز می باشد

 

آهنگ Desert Rose از استینگ با ترجمه

 

This desert flower

این گل بیابانی

No sweet perfume ever tortured me more than this

که هیچ عطری تا به حال مرا اینگونه شکنجه نداده است

And as she turns

و وقتی او برمیگردد

This she way she moves in the logic of all my dreams

اون راهی که او حرکت میکند در تمام برهان رویاهایم میرود

This fire burns

این آتش میسوزد

I realize that nothing as it seems

و من پی میبرم که هیچ چیز آنطور به نظر نمیرسد

I dream of rain

به رویای باران میروم

I dream of garden in the desert sand

به رویای باغی در یک صحرای شنی می روم

I wake in vain

در پوچی بیدار می شوم

I dream of love as time runs through my hand

به رویای عشق می روم همانند زمانی که از دستم فرار می کند

I dream of rain

به رویای باران می روم

I lift my gaze to the empty skies above

به آسمان خالی بالای سرم خیره می شوم

I close my eyes

و چشمانم را می بندم

This rare perfume is the sweet intoxication of her love

این عطر ناب شیرینی مستی عشق به او می باشد

I dream of rain

به رویای باران می روم

I dream of garden in the desert sand

به رویای باغی در صحرای شنی می روم

Sweet desert rose

گل رز صحرایی زیبا

Each of her veils, a secret promise

هر گلبرگش یک راز را در خود دارد

This desert flower

این گل بیابانی

No sweet perfume ever tortured me more than this

هیچ عطر شیرینی مثل این تا به حال مرا شکنجه نکرده است

Sweet desert rose

گل زیبای صحرایی

This memory of Eden haunts us all

این خاطرات بهشت برای ماست

This desert flower

این گل رویایی

This rare perfume, is the sweet intoxication of the fall

این عطر ناب شیرینی مستی عاشق شدن است

(منبع: myeasymusic)

 

مطالب دیگر

  1. آهنگ زیبای lili از AaRON با ترجمه
  2. آهنگ time  از تام آدامز با ترجمه
  3. آهنگ some one like you  از ادل با ترجمه
  4. آهنگ حاله الحب از الیسا زکریا با ترجمه
  5. آهنگ تملی معاک از عمرو دیاب با ترجمه

 

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برترین‌ها