عباس کیارستمی کتاب شعری به نام «باد و برگ» دارد که حاوی شعرهایی بسیار کوتاه است. برخی از شعرهای او در این کتاب به شکل سوال است که گاهی ذهن را به خودش قلاب می‌کند، به طور مثال می‌پرسد:

درخت‌های کهن به نهال‌های کوچک چگونه می‌نگرند؟
باغم را فروختم امروز آیا درختان می‌دانند؟
موادی ناهمگون در غلیان آبی جوشان سرانجام به هم پیوستند. پختگی در پیوند است؟