با ما همراه باشید

شعر دهۀ هفتاد

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

منتشر شده

در

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

دانلود آهنگ

در کلاسِ درس، همیشه به این فکر بودم که باید پشت سرمان نیز تخته سیاهی باشد که آن‌چه من می‌خواهم در آن نوشته شود. و این نخستین تخته‌سیاهِ‌ جانِ‌سالم‌به‌در‌بُرده‌ای‌ست که تن به چاپ داد، که توانستم در داروی ظهور بگذارمش و بعد صورت‌های خودم را در آن ببینم و از آن‌ها فرار نکنم و بپذیرم آن‌گونه فکر می‌کرده‌ام؛ که شعرهایم این نبوده‌اند که الان هست، که نابغه‌ای عجیب‌وغریب نبوده‌ام و شعرهایم سیرِ خود را طی کرده‌اند و من مجموعه‌ای از این‌ها بوده‌ام و این‌ها پاسخ یا واکنش یا گفت‌وگویی بود به/با فرهنگی که در حدِ توانم_تا آن‌روزها_ توانسته بودم جذب کنم…

(مقدمه‌ای به قلم شهرام شیدایی/ آتشی برای آتشی دیگر، ص 7)

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

 

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

 

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

 

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

 

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

 

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

 

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

 

 

 

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

 

عکس‌نوشته‌های اشعار شهرام شیدایی

 

مطالب بیشتر

  1. سروده‌هایی از شهرام شیدایی
  2. شهرام شیدایی و اصالت یأس
  3. سه مجموعه شعر شهرام شیدایی با اشعاری از آن‌ها
  4. تعمقی در اشعار شهرام شیدایی
  5. نگاهی به مجموعۀ آتشی برای آتشی دیگر

برترین‌ها