با ما همراه باشید
  
مسافر شعری از سهراب سپهری
آهنگ بالهٔ دریاچه قو شاهکار چایکوفسکی
موسیقی کلاسیک1 روز پیش

آهنگ بالهٔ دریاچه قو شاهکار چایکوفسکی

نقد ساخت‌گرایی تکوینی رمان همسایه‌ها اثرِ احمد محمود
تحلیل داستان2 روز پیش

نقد ساخت‌گرایی تکوینی رمان همسایه‌ها اثرِ احمد محمود

ترانۀ مادر با صدای سالار عقیلی
موسیقی پاپ/ تلفیقی2 روز پیش

ترانۀ مادر با صدای سالار عقیلی

به یاد سرایندۀ ترانه‌های ماندگار لیلا کسری (هدیه)، قصۀ من با صدای هایده
شعر زنان3 روز پیش

به یاد سرایندۀ ترانه‌های ماندگار لیلا کسری (هدیه)

سخنان تأثیرگذار لیلی گلستان در تدِ ایران
خودیاری3 روز پیش

سخنان تأثیرگذار لیلی گلستان در تدِ ایران

انتشار دو کتاب از مهدی مظفری ساوجی
معرفی کتاب4 روز پیش

انتشار دو کتاب از مهدی مظفری ساوجی

بررسی سه تألیف زندگی‌نامه‌ای درباره فروغ فرّخزاد نوشتۀ کامیار عابدی
پیرامون نقد ادبی4 روز پیش

بررسی سه تألیف زندگی‌نامه‌ای درباره فروغ فرّخزاد نوشتۀ کامیار عابدی

سخنانی از م.آزاد دربارۀ خصایص فروغ، گلستان و ...
شاعران ایران4 روز پیش

سخنانی از م.آزاد دربارۀ خصایص فروغ

به وقتِ شنیدنِ شعر6 روز پیش

عروسک کوکی با صدای فروغ فرخزاد

تأملی در زوربای یونانی شاهکار نیکوس کازانتزاکیس
پیشنهاد کتاب6 روز پیش

تأملی در زوربای یونانی شاهکار نیکوس کازانتزاکیس

سخنان زیبا و اثرگذار جوکر پس از دریافت جایزۀ اسکار
سینما1 هفته پیش

سخنان زیبا و اثرگذار جوکر پس از دریافت جایزۀ اسکار

تأملی در شعر احمد شاملو نوشته دکتر تقی پورنامداریان
تحلیل شعر1 هفته پیش

تأملی در شعر احمد شاملو نوشته دکتر تقی پورنامداریان

نگاهی به کتابِ «ابن سینا» نوشتۀ دکتر محمد دهقانی
با فلسفه1 هفته پیش

نگاهی به کتابِ «ابن سینا» نوشتۀ دکتر محمد دهقانی